Vragenlijst informed consent

In uitzending #3.33 van ‘Een Vrede Reeds Gewonnen’ bespreekt mr. S.P.X. Hulleman met Jordy Zwarts van de Nationale Bond tegen Overheidszaken de noodzaak van ‘informed consent’ met betrekking tot de coronavaccinaties. De vragenlijst die is opgesteld om te helpen met het komen tot een goedgeïnformeerd en weloverwogen besluit kunt u downloaden via de volgende link:

Vragenlijst informed consent